O szkole

Podstawowe informacje o szkole:

 1. Zajęcia szkolne odbywają się w budynkach parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie w godzinach 9.00-13.00 (klasy 1-3) oraz w godzinach 9.00-14.00 (klasy 4-8), zaś zajęcia dodatkowe w godzinach odpowiednio 13.00-14.00 lub 14.00 – 15.00.
 2. Świetlica działa w godz. 7-17.
 3. Organizacja zajęć w poziomie 1-3 przebiega podobnie do tej w metodzie M. Montessori – dzieci uczą się w grupie mieszanej wiekowo. Zajęcia są prowadzone przez dwie nauczycielki, które mają pod opieką do 20 podopiecznych.
 4. Zajęcia na poziomie klas 4-6 prowadzone są w grupach mieszanych wiekowo. Są to najbardziej naturalne grupy, podobne do tych w jakich dzieci wyrastają, wśród rodzeństwa czy z kolegami na osiedlu. Dobre działanie takich grup, w tym również grup dzieci w szkole, opiera się na mądrej hierarchii, gdzie starsi i bardziej doświadczeni są
  przewodnikami młodszych. Dzięki temu kształcą oni swe umiejętności przywódcze oraz opiekuńczość. Zajęcia mają formę warsztatów, projektów i wycieczek edukacyjnych oraz lekcji inspirowanych metodą SNS zaczerpniętą z doświadczeń gimnazjum i liceum ks. Kazimierza Gostyńskiego.
 5. Grupa uczniów na poziomie klas 7-8 uczy się według autorskiego Systemu Nauczania Symultanicznego (w skrócie SNS), który z powodzeniem funkcjonuje od 16 lat w Gimnazjum i Liceum im. ks. Kazimierza Gostyńskiego.
 6. Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:
 1. Poza j. angielskim będzie możliwość nauki j. hiszpańskiego za dodatkową odpłatnością zależną od liczby chętnych.
 2. Czesne 700 zł/miesiąc łącznie z wakacjami, wpisowe 1000 zł (ważne aż do matury;)
 3. Posiłki – catering zapewniany przez firmę zewnętrzną